Fotbal

Předseda: Ing. Josef Bílek

Kontakt: 606 710 558, pepabilek@centrum.cz

www: https://fkpalkovice.wixsite.com/fotbal/

Fotbalový kemp 2023

Historie:

Počátky fotbalu v naší obci spadají do konec 20. let a začátku 30. let. Na jaře r. 1931 se sešlo Na Bařině v Palkovicích několik chlapců. Jeden přinesl míč a jen tak pro zábavu a potěšení začali hrát kopanou. Brzy se všem tento sport zalíbil, ale velké zkušenosti s pravidly a vedením hry neměli. Jen několik studentů hrálo kopanou v okolních městech – Alois Morys za dorost SK Ostravica Frýdek, Dušan Jurenka v Příboře, Jindřich Juřena ve Fryčovicích, Cyril Kapsa, Ludvík Paluzga a Jan Vrubel ve Zlíně.

Alois Morys přišel s návrhem založit sportovní klub kopané. Přítomnými byl pojmenován SK Olešná Palkovice. Stalo se tak v červnu 1931. Do výboru byli zvoleni jako předseda Alois Morys, jednatelem Ludvík Paluzga, pokladníkem František Chlebek a dalšími členy výboru byli Jaromír Kula a Ladislav Prokop. Protože nikdo nebyl plnoletý, byli před úřady zastupováni Janem Halenkou, náčelníkem DTJ.

První oficiální zápas byl sehrán ve Frýdlantu a mužstvo SK Palkovice prohrálo 11:0, i druhý zápas s Beskydem Frenštát skončil porážkou 6:3, ale třetí zápas s Kunčičkami Baška skončil remízou 3:3. Výsledky dalších zápasů SK Palkovice v roce 1931: Staré Město 4:4, SK Baška 2:1 (naše výhra), SK Janovice 2:2 a 6:1, SK Mniší 4:3, SK Ostravice 2:1, SK Viktorie Frýdek 5:1, SK Nová Bělá 3:4, SK Staříč 8:0 a SK Fryčovice 8:0. V r. 1933, kdy za mužstvo kopali vojáci z místecké posádky, dokonce ani jednou neprohráli.

Odchodem většiny hráčů na vojnu v listopadu 1933 se činnost SK Olešná utlumila a k znovuobnovení došlo 19. února 1941. Po rozpuštění Sokola, Orla a DTJ přešla řada členů do SK Olešná, který jako jediný tělovýchovný spolek v obci nebyl Němci zakázán a mohl vyvíjet i v době II. světové války.

Členem výboru SK Olešná byl v roce 1943 zvolen Václav Šupina, který zasílal pravidelně informace o sehraných zápasech předsedovi Aloisi Morysovi, jenž v té době byl totálně nasazený v Německu.

Sportovní klub to neměl nikdy lehké. Od svého vzniku musel několikrát měnit své fotbalové hřiště. Díky pochopení poslance Václava Volného bylo první hřiště Na Bařině. Hřiště však bylo malé a družstva mohla hrát jen o devíti hráčích. Hřiště Na Bařině však svými malými rozměry přestalo vyhovovat, a proto bylo nutné hledat jiné místo. Definitivně se v roce 1941 usadili na pozemcích Aloise Zlého (tzv. na bankéřovém) a pana Nikla. Velkou zásluhu na tom měl opět Václav Volný, který jim velice fandil, a pomáhal jim najít vhodnou plochu ke hraní. Na pozemcích p. Zlého a Nikla byl později vybudován celý sportovní areál.