Tenis – badminton

Předseda: Jaroslav Čechmánek, 605 456 882, j.cechmanek@seznam.cz

Místopředseda: Petr Gřes, 608 468 623, gres.petr@seznam.cz

Facebook: Tenis TJ Sokol Palkovice

Členské příspěvky

Členové klubu jsou povinni uhradit členské příspěvky na celý kalendářní rok do 15.května daného roku na účet:

TJ Sokol Palkovice č.1020405763/5500 s poznámkou Tenis – jméno hráče, adresa a rodné číslo, ve výši do 18. let – 500,-Kč, dospělí 800,-Kč

Pronájem kurtů

Provozní řád

Historie

Oddíl tenisu byl v Palkovicích založen k 1.1.1992. V té době byl především spojen se samotným budováním tenisových kurtů pod vedením Bohumíra Fatrdly ml. – předsedy oddílu a šesti oddílových členů.

V závěru roku 1990 při jednání výboru místní tělovýchovné jednoty padlo rozhodnutí o vybudování nového sportoviště, a to podle projektu dodaného Ing. Jaromírem Ivánkem. V následujícím roce 1991 po vyřízení všech povolení pro samotnou stavbu dvou kurtů a cvičné stěny, byly zahájeny stavební práce. „Kurty jsme budovali v čase svého volna, většinou v odpoledních hodinách. S kamarádem Milanem Šigutem z Frýdku-Místku a dalšími dobrovolníky jsme po vytýčení prováděli skrývku zeminy, návoz strusky, štěrku a úpravy terénu. Třešinkou bylo samotné budování betonového oplocení se sousedovou zahradou. Bednění, patky, usazení sloupků a samotná betonáž s řadou komplikací trvala minimálně dva měsíce. Své jsme si užili i u budování studny s Jaroslavem Botorem. Pramen vody byl tak silný, že jsme nestačili vodu vyčerpávat. Zem byla kamenitá, vznikla velká taverna pod spuštěnou skruží a my museli shánět silná čerpadla. Peněz moc nebylo, chuť ano, stálo to hodně úsilí a byla i legrace“ – zavzpomínal Bohumír Fatrdla.

V roce 1994 ustoupila z areálu dřevěná chata, kterou v roce 1947 věnoval Sokolu Palkovice Karel Kocich. Práce na výstavbě však postupně zpomalovaly, a to jak z důvodu nedostatku financí, tak i ochabující aktivitě členů oddílu. Nakonec se výstavba pozastavila a oddíl stál na pokraji zániku

Přelomovým rokem byl rok 1997. Nově zvolený předseda oddílu tenisu Jaroslav Čechmánek si vzal za své dobudování kurtů, což obnášelo nesčetné množství hodin brigádnické práce v obnově povrchu kurtů, výstavby oplocení, zajištění dostatku vody na úpravu antuky, vybudování závlahového systému a vyčištění studny. Zázemím oddílu se stal železniční vagón přemístěný z fotbalového hřiště.

V roce 1998 se do činnosti zapojila i mladá generace. Tenisové kurty byly dány do užívání veřejnosti. Téměř dvacet žáků a žákyň se pod vedením trenérů začalo věnovat přípravě na místní tenisové soutěže. Dne 4. 9. 1999 byl oddílem uspořádán turnaj žáků do 15 let, jehož se zúčastnilo 12 dětí. Zájemci o hru tenisu si chodili pro klíče od areálu k Pavlu Chýlkovi naproti řadovek a potravin Dana.

Historie se začala opakovat. Postupem let se stal provoz kurtů náročný a údržba velmi drahá. Oddíl neměl dostatek vlastních finančních prostředků, ani ochotných členů k zajištění funkčnosti. Areál začal chátrat, činnost oddílu stagnovala, členská základna postupně vymizela. Trávou zarůstající kurty se staly nehratelné a sportoviště bylo nehezkou vizitkou sportovní organizace

S myšlenkou znovuvzkříšení a obnovy sportoviště i samotného oddílu přišel v roce 2011 Petr Gřes. Cílem bylo vybudovat multifunkční sportoviště s umělým povrchem, méně náročným na údržbu s osvětlením s širší celoroční využitelností. Výbor organizace dal obnově „zelenou“. Nově vyhotovený projekt rozšiřující sportoviště s dostatečnými výběhy pro dva tenisové kurty s lajnováním a rozměry vhodnými pro malou kopanou opětovně zajistil dle požadavků člen výboru Jaromír Ivánek. Vše ostatní již bylo na realizačním týmu předsedy a místopředsedy oddílu tenisu. V roce 2012 započala rozsáhlá, svépomocí prováděná rekonstrukce spočívající v odklizení stávajícího povrchu, zbourání betonové tréninkové stěny, rozšíření plochy, vybudování drenážního systému k odvodnění hřiště, obnově oplocení, položení umělého povrchu a přípravě k vybudování zázemí. Po roce intenzivních prací s podporou oslovených ochotných místních jednotlivců, obce, sponzorů a firem se dílo vydařilo. Sportoviště začalo sloužit svému účelu k potřebě oddílových členů i široké veřejnosti.

Jelikož vzkříšený oddíl neměl žádného svého člena, který by se mohl věnovat dětem, byl vyhledán a osloven Adama Vejmelka – trenér, kterého si děti velmi oblíbily. Další výraznou trenérskou posilou se stal Lukáš Filip. Členská základna se postupně rozrůstala. Děti během sezony využívaly místní kurty, antukové kurty v Metylovicích a v zimním období místní tělocvičnu, tenisové haly ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. Vedení oddílu zajišťovalo provozní záležitosti týkající se údržby, budování zázemí a sportovního vybavení. Alternativou tenisu se pro dospělé hráče v zimním období stal badminton v místní tělocvičně.

Členové oddílu hrají v letních měsících venku tenis a od podzimu do jara badminton. Kurty využívají oddíloví hráči i veřejnost prostřednictvím elektronické rezervace pro hru tenisu, fotbalu a nohejbalu. V létě se zde pořádají dětské tenisové a korfbalové kempy.

Po dobu své existence si oddíl prošel složitou cestou. V posledních 10 letech však vykazuje aktivní činnost a stále se rozvíjí. V souladu se stanovami organizace zajišťuje vedení oddílu aktivní pohyb dětem i dospělým. Své hráče i veřejnost průběžně informuje o svých aktivitách, zajišťuje finanční zdroje na provoz, údržbu a modernizaci od svých členů, partnerů, podporovatelů a grantů. Rozšiřuje a obnovuje materiální vybavení, sportovní a tréninkové pomůcky a dělá sport dostupnější, atraktivnější nejen pro současnou, ale i budoucí generaci. Sportoviště je přístupné všem zájemcům po elektronické rezervaci, registraci.