Volejbal

Předseda: MuDr. Kamil Zeman

Odkaz www: http://www.volejpalkovice.wz.cz/

Facebook:  Volejbal Palkovice

Historie:

Pokusy s volejbalem se objevily už v dobách před II. svět. válkou, další pokus byl učiněn v roce 1964, kdy se volejbal prokazatelně hrál a to na provizorním hřišti na bařině a za školou, ale závodní činnost se nevyvinula. Po několika bezúspěšných pokusech o založení oddílu odbíjené se v roce 1970 parta mladých kluků začala scházet s míčem na travnaté ploše v prostorách dnešních tenisových kurtů. Na popud výboru TJ Sokol byl volejbalový oddíl oficiálně založen na podzim roku 1971. Vedení oddílu se ujal Vladimír Bača společně s Františkem Huškou. Zakládajících členů bylo tehdy 13. První soutěžní hřiště bylo na školním dvoře s hlinitoškvárovým povrchem.

S budováním současného hřiště se začalo svépomoci o prázdninách roku 1972 a plocha byla dána k užívání na jaře 1973. Klubovna, šatny a hospodářské zázemí se začalo budovat na podzim roku 1979 a první využití bylo na oslavy Silvestra roku 1982. Za 30 let vybudoval oddíl areál, který nám mnozí závidí, oddíl se stal jedním z největších oddílů v rámci TJ i Okresního volejbalového svazu. V soutěžích má zapojeno nejvíce družstev hned po Sokole F-M. Družstvo mužů hraje nejlepší volejbal v okrese.

Sportovní úspěchy – sportovních úspěchů dosáhly družstva mnohokrát, dá se říci, že po řadu let byla většina družstev na prvních místech tabulek v okr. přeboru ať už to byli žáci, minižačky, ženy, dorostenci, juniorky či muži. V krajských přeborech byli dorostenci 3., juniorky 1., ženy 2. v KP II. tř. Největších úspěchů dosahovali muži, kteří od sezony 95/96 hrají KP I.tř